Korzyści

Z tych wielu możliwości wynikają konkretne korzyści...

Szybkie dodawanie pomysłów w każdej chwili

Definiowanie zapotrzebowania na określone pomysły

Intensyfikuje proces rozwoju organizacji

Stanowi narzędzie modelowania procesów

Stwarza możliwość systemowego monitorowania usprawnień

Jest platformą kolaboracji pracowników

Dostarcza jakościowy system motywacyjny

Pomaga szybko reagować na zmiany rynkowe

Jest sprawnym narzędziem komunikacji

Występuje również w wersji angielskojęzycznej